Kontakt

MAXIMA BROKER , a.s.
Moldavská cesta 10/2273, Košice 040 11
Telefónny kontakt +421 905 905 000
E-mail: info@wowpoistka.sk
Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
IBAN: SK42 0900 0000 0005 7282 1883
BIC: GIBASKBX
IČO: 36 206 288
DIČ: 2021572476
IČ DPH: SK 2021572476
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel Sa, vložka 1178/V

Finančné sprostredkovanie vykonávame v zmysle zákona 186/2009 Z.z. ako samostatný finančný agent, na základe povolenia NBS č. ODT- 13770/2010,NBS1-000-029-249/100-000-152-528 (11.06.2019), v sektoroch:

  • poistenia alebo zaistenia
  • prijímania vkladov 
  • poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 

Kontaktný formulár