Online poistenie 24h bez obmedzenia

wowpoistka

Poistite sa rýchlo, jednoducho a bezpečne 

  • Porovnajte ceny poistenia 
  • Vyberte si z ponuky optimálne riešenie 
  • Uzatvorte poistnú zmluvu a zaplatťe priamo na účet poisťovne 
  • Poistenie vznikne zaplatením poistného 

Výhody WOWpoistky 

  • Asistencia, poradenstvo a pomoc pri riešení poistných udalostí 
  • Starostlivosť o vašu poistnú zmluvu počas doby jej trvania (napr. zmena adresy, doplnenie údajov)